Lainsäädäntö muutokset vuonna 2018

10/15/2018

Kevään ja kesän aikana tieliikennettä koskevat määräykset ja säädökset kokivat monia muutoksia. Tässä lyhyt koonti tärkeimmistä.


Muutoksista esimerkiksi tavaraliikennepuolella vanhasta tavaraliikennelaista on nyt jäljellä valtioneuvoston asetus siitä, milloin ei korvausta vastaan tapahtuvissa kuljetuksissa vaadita tavaraliikennelupaa.Ajokorttilakiin lakiin tuli muutoksia 1.7.2018 alkaen

Ajokorttilaki muuttui siten, että ryhmän 1 ajo-opetukseen tuli pieniä muutoksia ja ryhmän 2 käsittelykoe muuttui. Lisäksi ryhmän 2 teoriakoe kattaa jatkossa 55 kysymystä, sisältäen mm. riskien ja liikennetilanteiden arviointia.

LT-luokan ajo-oikeus poistettiin, eikä liikkuminen yli 60 km/h kulkevien traktorien kuljettajilta vaadita E – luokan merkintää ajokorttiin. Esimerkiksi C – luokan ajo-oikeus siis riittää, kun traktoriin on kytkettynä perävaunu. Traktorimönkijän kuljettajalta vaaditaan jatkossa AM121 - luokan ajo-oikeus.

Muutokset laki liikenteen palveluista

Laki liikenteen palveluista muuttui 1.7 alkaen siten, että nykyisin kaikki henkilö-, tavara- ja taksiliikenne on ko. lainsäädännössä.

Samalla tavaraliikennelupa pakko poistui alle 3500 kg ajoneuvoilta ja traktoreilta joiden sallittu nopeus on enintään 60 km/h. Tavara- ja henkilöliikenteessä luvan hankkimiseen ei vaadita koulutusta, mutta koe on edelleen pakollinen.

Henkilöliikennepuolella ei erotella toisistaan kutsu-, joukko- ja reittiliikennettä vaan henkilöliikenne suoritetaan nykyisin henkilöliikenneluvalla.

Taksiliikenteen lupakäytäntö helpottui ja sijoituspaikkapakosta luovuttiin

Taksiliikenteen harjoittaminen vapautui siten, että erillistä taksiliikennelupaa ei enää tarvita, jos henkilöliikenne- tai tavaraliikennelupa löytyy. Taksiliikenteen harjoittamiseen käy siis mikä tahansa näistä kolmesta. Taksiliikenteen harjoittamisen aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Trafiin:

  1. taksiliikennelupa
  2. henkilöliikennelupa
  3. tavaraliikennelupa
Sijoituspaikkapakko poistui, eli samalla luvalla saa ajaa koko Suomessa. Uusia määräyksiä on säädetty taksipuolelle; kokonaishinnan ilmoittamisesta, palveluiden vaatimuksenmukaisuuden ylläpitämisestä ja huolenpitovelvollisuudesta. Lisäksi määräyksiin on lisätty tiedonantovelvollisuus asemapaikasta.

Ammattipätevyyksiin tuli tarkennuksia

Ammattipätevyyden vapautumiseen tuli tarkennuksia. Jatkokoulutus on edelleen sama 35 tuntia (viiden vuoden jaksoissa) ja verkkokurssien mahdollisuus on myös saatettu voimaan. Tuntimäärä voidaan myös jakaa kahdelle eri päivälle. Kun kurssin tuntimäärä täyttyy, on oikeutettu saamaan jatkomerkinnän ammattipätevyysrekisteriin.

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö tarkentui

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö muuttui, joka nyt on myös Laki liikenteen palveluissa. Ajo- ja lepoaika-asetus ja piirturiasetus (EU asetukset) ovat nyt täysimääräisesti voimassa ja entistä paremmin linjassa muita EU-maita koskevien säädösten kanssa. Tähän sisältyy mm. piirturin käyttöön liittyviä asioita.

Laki liikenteen palveluihin kirjattiin tavara- ja henkilöliikenne yrittäjäkuljettajille uusi sosiaalilainsäädäntö koskien heidän viikoittaista enimmäistyöaikaa, yötyön tekemistä, lepoa ja taukojen pitämistä sekä yrittäjäkuljettajan kirjanpitoon liittyviä asioita.

Muutoksia lakiin vaarallisten aineiden kuljettamisesta, määräaikaiskatsastuksista ja ajoneuvojen maksimipituudesta

ADR kirjalliset turvallisuusohjeet ovat uudistuneet 1.7.2017 alkaen. Kirjalliset turvallisuusohjeet tulisi päivittää kaikissa ajoneuvoissa, jotka kuljettavat vaarallisia aineita yli vapaarajan.

Lisäksi muutoksia tuli ajoneuvojen määräaikaiskatsauksiin ja kuormausta koskeviin säädöksiin. Määräaikaiskatsastuksen määräävä päivämäärä on nyt edellisen katsastuksen päivämäärä (ennen se määräytyi käyttöönotto päivämäärästä).

Ajoneuvon maksimipituuteen ei enää lasketa sisältyvän työvälinettä. Näin ollen ”muffetit” ja työkoneet voi lisätä ajoneuvon perään huoletta ilman, että tarvitsee pelätä maksimipituuden täyttymistä.


PS:
Mikäli tarvitset koulutusta yllämainituissa asioissa, katsasta täältä verkkokurssitarjontamme »

0 kommenttia

Tilaa artikkelit sähköpostiisi

* indicates required